Spotkanie 434 ze Zbigniewem Ćwiąkalskim
13.06.2008


Temat: O psuciu i naprawianiu prawa.
Prowadził Tomasz Kaczmarek.
Na skrzypcach grał Robert Bachara.