Spotkanie 179 z Jerzym Kulczyckim
27.04.2001


Temat: O polskim uchod¼stwie.
Prowadzi³ Stanis³aw Gebhardt.


S-179-01 S-179-02 S-179-03 S-179-04 S-179-05 S-179-06